S Ā K U M S
S Ā K U M S / S T A R TReiz, sen senos laikos es nolēmu, ka uztaisīt mājas lapu internetā nemaz nav tik slikta ideja -
1) nedaudz var apgūt kaut ko no HTML
2) reizēm ir ērti citiem iedot mājas lapas adresi netā
3) draugiem un paziņām noteikti to ir interesanti apskatīt
4) drosmīgie izsaka savu vērtējumu Tavā viesu grāmatā vai nosūta īsziņu uz mob. tel., nebaidoties no sava vārda
5) bailīgie to dara anonīmi
6) var uzzināt daudz interesantu lamu vārdu salikumu
7) tīkls jau tā ir piesārņots
8) Protams ir arī citi varianti


Paldies jebkurā gadījumā par apmeklējumu.

Once upon a time i decided, that idea to make a web page is not so bad -
1) You can learn something about HTML
2) sometimes it's easier to give Your net address to others
3) These pages can interest Your friends
4) brave ones give their opinion in Your guestbook or send SMS to Your mobile phone, without being afraid of their name
5) scary ones do it anonymously
6) You can get knowledge of interesting nasty words combinations
7) Web is already impured
8) There could be more reasons

Thank's anyway for visiting my home page.


Sign Please, Ieraxties lūdzu Our wedding photo, Kāzu bilde See my book, Apskati

B E I G A S
B E I G A S / E N D

My Mail:alarins@yahoo.com
© Negausis


Yahoo! GeoCities Member Banner Exchange Info 
Click Here For Your 2.9% APR Yahoo! Visa.

1 1